Kun "perkele" ei auta.

Meille henkilöstöasiat eivät ole vaikeita.

Coaching ja valmennus – mitä eroa niissä on?

Ajankohtaista

Mitä eroa on coachingilla ja valmentamisella?

Ohjausta, valmennusta vai coachausta? Olipa se näistä mitä tahansa, niin teemme sen yhdessä kanssanne tarpeistanne lähtien.

Tätä kaikkea meillä on tarjolla. Lisäksi tarjomamme myös neuvontaa, mutta juuri siinä ero piilee, emme tyydy vain neuvomaan vaan prosessinomaiseen dialogiseen asiakassuhteeseen, jossa asiakas on kuskin paikalla ja menemme yhdessä kohti asetettuja tavoitteita. Neuvominen on helppoa, mutta dialoginen ja voimavarakeskeinen valmennusprosessi onkin jo haastavampaa. Mikäli siis kaipaat neuvontaa, niin sitäkin saat meiltä, mutta parhaimillamme olemme ohjauksen, valmennuksen ja coachingin parissa. Hyvä siis pohtia mikä palveuistamme soveltuu parhaiten tarpeisiinne. Mikä on käytettävissä oleva aika ja ajanjakson pituus sekä päämäärä, mitä tavoitellaan. Mitä suurempaa muutosta kaipaatte, sitä enemmän siihen on hyvä varata aikaa ja vaiheistaa muutos konkreettisiksi portaiksi. Suunnitelmallinen dialogityökalujen käyttö eri vaiheissa mahdollistaa vaikuttavamman muutoksen aikaan saamisen, oli sitten kyse kulttuurin muutoksesta isossa organisaatiossa tai päivittäisestä arkijohtamisesta pk- tai mikroyrityksessä.

Palveluistamme löydät sopivan menetelmän niin henkilöstön osaamisen kehittämiseen kuin yksittäisen ihmisen urasuunnitteluun oli sitten kysymys uralla etenemisestä, uudelleen järjestelyistä organisaatiossa tai muutosvalmennuksesta uuden työpaikan hankkimiseksi. Kaikkiin näihin liittyy muutos ja toivotun muutoksen aikaan saamiseksi tarvitaan hallittu pysähdys, jossa tarkastellaan lähtötilanetta ja muutostarpeita sekä asetetaan tavoitteita kohti haluttua päämäärää.

Ohjaus

Kun puhumme ohjauksesta, tarkoitamme sillä lähtötilanteen ja asiakastarpeen laadukasta jäsentämistä, johon liittyy dialoginen työote - vastavuoroinen vuorovaikutus on siis kaiken a ja o. Kaikki lähtee kuuntelemisesta ja toimivan yhteyden rakentamisesta. Pyrimme vaihtoehtoisten toimintatapojen löytämiseen tarvittavaa muutosta varten. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja mahdollisten ongelmaa ylläpitävien tapojen tai toimintakulttuurien tilalle. Ohjauksen taustateoriamme löytyy dialogisesta ohjauksesta ja sekvenssianalyysistä sekä voimavarakeskeisestä ohjauksesta, johon olemme kannuksemme hankkineet niin koulutuksen kuin käytännön työn kautta. 

Valmennus

Valmennus on ohjauksen ja koulutuksellisten elementtien yhdistelemistä, jossa pääpaino on asiakkaan lähtötilanteessa ja sopivan ratkaisun löytymisessä. Valmennukseemme sisältyy dialoginen valmennusote, johon kuuluu tilanteen mukaan myös koulutuksellisia osuuksia ja jaksoja. Pääpaino valmennuksessamme on asiakkaan kuuntelemisessa ja kehitettävässä asiassa, mihin luomme tavoiteportaat, joita edetä. Hyödynnämme valmennuksissamme asiakkaan voimavaroja ja ratkaisukeskeistä orientaatiota, jossa luomme puitteet vaikuttavalle valmennusprosessille.  

Coaching

Yksi keskeisimmistä coachingin tehtävistä on oivalluttaa asiakasta tekemään ratkaisuja itse ja löytämään ratkaisujen tueksi uusia näkökulmia, jotka tukevat päätöksentekoa ja oivaltamista. Coachauksen vahvuus on voimavarakeskeisessä ja mahdollisuuksia avartavassa vuorovaikutuksessa, jossa asiakas on ratkaisun ydin. Coachinamme toimivat Business Coach -koulutuksen käyneet henkilöt, joilla on kokemusta laaja-alaisesti erilaisista työyhteisöistä ja tehtävistä HR:n ja erilaisten projektien ja tehtävien parissa. Coachauksen avulla tuemme asiakkaan omaa voimaantumista ja toimijuutta ratkaistavia asioita kohtaan. Coachaus voi olla case-/ projektiluontaista tai jatkuvaa. Jatkuvaa coachausta voi hyödyntää omien voimavarojen tukena, jolloin tasapaino omassa työssä on helpompi säilyttää ja fokus pysyy kirkkaana, jolloin liiketoimintakin kukoistaa. 

Coachauksen rinnalla voi olla valmennusta ja konsultaatiota tiedollisten puutteiden täydentämiseksi, jolloin saadaan riittävä tieto coachauksen tueksi oikeiden päätösten tekemiseen. Tiedollisten asioiden puutteiden täydentämisessä käytämme tarvittaessa laajaa asiatuntijaverkostoamme, jolloin osaava ammattilainen antaa tukensa asiaan liittyen.  

Yhdessä tehden ja yhdessä luoden

Olemme mukana asiakkaan rinnalla koko matkan ajan. Kokemuksemme mukaan rinnalla kulkeminen muutosprosessin ajan on ensiarvoisen tärkeää, oli sitten kyse yritysjohtajasta, työntekijästä, hallitusammattilaisesta, tiimipäälliköstä tai yhdistyksen vetäjästä. Osaamme tehdä tarpeisiinne sopivan muutosvalmennuspaketin ja käytämme verkostomme asiantuntijaosaajia ja -coacheja saadaksemme teille erinomaisen ja tavoitettanne vastaavan lopputuloksen.

Ota yhteyttä

-merkityt kentät ovat pakollisia