Kun "perkele" ei auta.

Meille henkilöstöasiat eivät ole vaikeita.

Valmentava työote

Henkilöstöjohtamisen rooli tämän päivän arjessa on yhä tärkeämpi. Pelkällä perkeleellä ei pitkälle pötkitä. Ihmiset vaihtuvat, jatkuvaa työssä ohjausta ja vastavuoroista henkilöstöjohtamista arvostetaan, eikä palkka enää ole ainut määräävä tekijä työntekijöiden houkuttelemisessa tai pysyvyydessä. Tilalle on tullut valmentava työote ja -kulttuuri, jossa arjen dialogi on sujuvaa ja arkipäiväistä. Merkityksellinen työ sekä laadukas päivittäis- ja henkilöstöjohtaminen antavat mainiot edellytykset toimivalle työlle ja hyvälle tulokselle.   

HR:n ABC selvittää sinun yrityksesi tilanteen ja antaa sinulle suuntaviivat tulevaisuuteen.

 

Uravalmennusta eri tarpeisiin

Tämän päivän elämänrytmiin sisältyy se, että ihmiset hakevat ja hakeutuvat jatkuvasti uusien haasteiden ja tehtävien pariin. Syyt ovat moninaiset, osa haluaa lisää haastetta ja edetä urallaan, osa haluaa pysähtyä oravanpyörässä ja pohtia miten saisi tasapainoa ja harmoniaa elämäänsä työtä vaihtamalla, osa on kyllästynyt vanhaan työhönsä ja kaipaa vaihtelua ja osa pohtii miten voisi mahdollistaa entistä paremmin vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisen. Tässä toki vain osa syistä, minkä vuoksi ihmiset haluavat muutosta työhönsä ja elämäänsä Kaikkia kuitenkin yhdistää se, että muutosta kaivataan ja sitä varten pohdintaa on hyvä tehdä osaavan ammattilaisen kanssa, vaikka itse pääseekin olemaan oman onnensa seppä. Uravalmennuksessa vahvistetaan työkaluja oman uransa takomiseen. Mikäli oman onnensa sepällä eivät ole työkalut kunnossa, jää onnen taonta puolitiehen. Uravalmennuksen ansiosta, osaat hyödyntää omia voimavarojasi entistä paremmin. Itsensä asettamat tavoitteet toteutuvat paremmin, kun on osaava uravalmentaja rinnalla. Omien uramahdollisuuksien hahmottaminen ja uravalinnan päätöksenteko onnistuu sujuvammin sekä löydät itsestäsi parhaat puolet ja erilaiset tulevaisuuden vaihtoehdot. 

 

Uravalmennus ja coachaus osana HR:n tukea 

Henkilöstöjohtamisen rooli modernissa maailmassa on yhä tärkeämpi.

Ihmiset  ja työnkuvat vaihtuvat jatkuvasti. Jatkuvaa perehdyttämistä, työnsuunnittelua ja valmennusta tarvitaan jokaisessa työssä ja työyhteisössä. Palkka tai työn pysyvyys eivät enää ole ainoita määrääviä tekijä työntekijöiden houkuttelemisessa vaan ihmiset haluavat merkityksellisyyttä, vaikutusmahdollisuuksia sekä viihtyvyyttä työltään. Miten arkiset tuttavamme kuten kiire, aikautulus ja deadlinet näkyvät teidän työyhteisössänne? Kun yhteinen aika on kortilla, silloin kohtaamisten ja vuorovaikutuksen merkitys korostuvat. Kaikki lähtee ihmisistä, yrityksillä sekä organisaatioilla on paljon pelimerkkejä sen suhteen, kuinka ihmiset sekä viihtyvät, että antavat käytettävissä olevan potentiaalinsa työlleen ja työyhteisölleen.

Missä sinun yrityksesi menee henkilöstön suhteen? Oletko varautunut tulevaisuuteen, vai menetkö reagoimalla tilanteesta toiseen?

Mikä on teidän henkilöstönne salaisuus ja se, mikä pitää porukan vireessä?

 

HR:n ABC auttaa alkuun

Palvelumme HR:n ABC on helppo ja suoraviivainen tapa selvittää vastaus muun muassa näihin kysymyksiin. Saat selville nykytilanteesi sekä toimenpide-ehdotuksen jatkoa varten. Lue lisää!

 

Ketä me olemme?

tero-vornanen1.jpgTopGoaling Oy:n perustaja, toimitusjohtaja Tero Vornanen on ehtinyt kartuttaa osaamistaan monenkirjavissa työyhteisöissä ennen yrittäjäksi ryhtymistään.

Pitkä kokemus ohjaus-, koulutus- ja valmennusosaamisen ammattilaisena sekä vahva projektiosaaminen ovat alusta, jolta hän ponnistaa. Viime aikoina työtehtävät ovat koostuneet erilaisista koulutuksen kehittämisen ja sisällön tuottamisen sekä uravalmennuksen caseista.

– Työn kirjo on melkoinen, mutta yksi yhteinen punainen lanka on silti aina mukana: asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan mennään, Vornanen sanoo.

Hänen mukaansa kaiken keskiössä on aina ihminen, yksilö – olipa toimeksiantona sitten koulutus, sisällön tuottaminen, coaching, konsultaatio tai erilaiset mentoroinnit.

– Dialoginen valmennus- ja ohjausote ovat erityisesti lähellä sydäntäni, konsultoivassa ja coachaavassa työssä. Siitä minulla on kokemusta aina vangeista yritysjohtajiin sekä uutta suuntaa hakevista uravalmennettavista urheilijoihin.

Osaaminen ja kompetenssi:

 • Certified Business Coach®
 • Kasvatustieteen maisteri
 • Opinto-ohjaaja, erityisopettaja
 • Dialoginen ohjaus ja sekvensssianalyysi
 • Lean Six Sigma Green Belt
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Uraohjaus, -valmennus ja -coachaus
 • Henkilöstö- ja muutosjohtaminen
 • Suomen Palloliiton tavoitteenasettelui koulutusosion kouluttaja
 • Laaja ja monipuolinen koulutus- ja projektiosaaminen

Mikä toi tähän?

Jokainen kulkee omia polkujaan ja eri vaiheet niin yrityksen kaarella kuin ihmisten henkilökohtaisessa elämässä tuovat vastaan eri intressejä. Uteliaisuus ja halu tehdä töitä omassa organisaatiossa saivat Vornasen perustamaan TopGoalingin.

– Näin saan koko osaamiseni suunnattua niihin haasteisiin ja projekteihin, joissa voin tukea ja coachata asiakasta. Samalla opin itse uutta ja kehityn niin uusilla kuin vanhoilla osa-alueilla, opittavaa riittää ikuisesti, mutta asiat menevät oikeaan suuntaan kun tavoitteet ja suunnitelmat ovat selvillä, Vornanen sanoo.

– Elämä on ikuista oppimista, ja kun haasteet ovat sopivankokoisia ja osaava porukka ymärillä, tasapaino säilyy ja mielenkiinto pysyy yllä.

 

Palvelut:

 1. Ura- ja muutosvalmennus: henkilökohtainen valmennus ja coachaus, joustava urakehitys, muutosvalmennus, urasuunnittelu.
 2. Urhelijan uravalmennus ja -coaching: Nousujohteinen urakehitys urheilu-uralla. Vaihtoehtoiset urapolut urheilu-uran rinnalla ja jälkeen. Uraohjaus- ja valmennuspalvelut ammattilais- ja kilpaurheilijoille sekä urheilu-uran eri vaiheessa oleville urheilijoille. Uravalmennus tasapainottaa ja vahvistaa urheilijan arkea ja se sopii kaikille urheilu-uransa eri vaiheissa oleville urheilijoille ja urheiluun kokonaisvaltaisesti panostaville.
 3. Business Coaching valmennus - esim. työyhteisön muutostilanteet, uralla kehittyminen tai johtajana kehittyminen.
 4. HRD eli henkilöstökehittäminen ja - suunnittelu. Tapauskohtaiset koulutus- ja konsultaatiotyöt, henkilöstö- ja työnsuunnittelu sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!